Syndic

Kustlijn Knokke

 

Al meer dan 60 jaar is Agimobel actief als syndicus in Knokke, met ondertussen een 70-tal residenties in beheer.

Al die gebouwen zijn gelegen in de onmiddellijke nabijheid van ons kantoor, omdat wij u altijd de snelste en beste service willen geven, aan de meest gunstige voorwaarden.

Doorheen de jaren hebben wij de nodige know-how opgebouwd en kunnen wij en – vooral – u rekenen op ons uitgebreid contactenbestand van aannemers, experten, architecten,…

Als professioneel syndicus bieden wij u dienstverlening op drie niveau’s:  administratief, technisch en financieel.

Administratief beheer

 • Wij organiseren uw jaarlijkse Algemene Vergadering, maken de verslagen op, zorgen voor uitvoering van de beslissingen. 
 • Wij verzorgen alle contractuele relaties tussen de Vereniging van Mede-Eigenaars enerzijds en aannemers, onderhoudsfirma’s, verzekeraars,… anderzijds.
 • Wij staan in voor alle correspondentie tussen de mede-eigenaars, bewoners, derden.

Technisch beheer

 • Het in stand houden en optimaliseren van het gemeenschappelijk patrimonium is onze zorg.
 • Defecten worden snel en efficiënt aangepakt en hersteld.
 • Er wordt zoveel als mogelijk met vaste onderhoudscontracten gewerkt, om ook de kosten onder controle te houden.
 • Bij grote werken worden altijd meerdere offertes opgevraagd, aan bekwame aannemers.
 • Verzekerings- en schadedossiers worden stipt opgevolgd, wij verzorgen de communicatie tussen de verzekeraars, experten en schadelijders en wonen alle expertises bij.

Financieel beheer

 • Per gebouw wordt een eigen bankrekening (zicht- en spaarrekening) geopend.
 • Als beheerder staan wij in voor  de correcte betaling van de gemeenschappelijke rekeningen.
 • Wij staan in voor de periodieke afrekening van de kosten en de verdeling onder de mede-eigenaars.
 • Onze afrekeningen zijn duidelijk en transparant, met een overzichtelijke uitsplitsing van de kostenposten, de individuele kosten, de balans.

Uiteraard verloopt alles volledig in overeenstemming met de statuten, het reglement van interne orde, de beslissingen van de algemene vergadering en conform de wet op de Mede-Eigendom.

 

Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.